Impact Factor

JOURNAL NAME TURKISH ONLINE JOURNAL OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING
ISSN 2458-9918
IMPACT FACTOR 2018 : 3.458
JOURNAL NAME Turkish Research Journal of Academic Social Science
ISSN 2667-4491
IMPACT FACTOR 2019 : 3.451
JOURNAL NAME Turkiye Fotogrametri Dergisi
ISSN 2687-6590
IMPACT FACTOR 2019 : 4.321
2019 : 2.100
JOURNAL NAME TWIST
ISSN 1759-0418
IMPACT FACTOR
JOURNAL NAME TWMS JOURNAL OF APPLIED AND ENG?NEER?NG MATHEMATICS
ISSN 2146-1147
IMPACT FACTOR 2018 : 4.866
JOURNAL NAME Türk Dünyas? Dil ve Edebiyat Dergisi / Turkish World Journal of Language and Literature
ISSN 1301-0077
IMPACT FACTOR 2019 : 3.009
JOURNAL NAME UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education
ISSN 1859-4603
IMPACT FACTOR 2019 : 5.812
JOURNAL NAME UK Journal of Pharmaceutical and Bio-sciences.
ISSN 2347-9442
IMPACT FACTOR 2018 : 4.526
JOURNAL NAME Ukrainian Journal of Ecology
ISSN 2520-2138
IMPACT FACTOR 2019 : 5.623
JOURNAL NAME Ukrainian Studies
ISSN 2413-7065/2413-7103
IMPACT FACTOR 2018 : 5.939
JOURNAL NAME Uludag University Journal of Faculty of The Veterinary Medicine
ISSN 1301-3173
IMPACT FACTOR 2018 : 6.633
JOURNAL NAME Ulumuna | Jurnal Studi Keislaman
ISSN 2442-8566
IMPACT FACTOR 2018 : 4.186
JOURNAL NAME Uluslararas? Yönetim Akademisi Dergisi
ISSN 2636-8048
IMPACT FACTOR 2019 : 2.480
JOURNAL NAME UMYU Journal f Microbiology Research (UJMR)
ISSN 2616-0668
IMPACT FACTOR 2019 : 4.991
JOURNAL NAME UMYU Journal of Microbiology Research (UJMR)
ISSN 2616-0668
IMPACT FACTOR 2019 : 4.612
JOURNAL NAME UNEC JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES
ISSN 2790-234X
IMPACT FACTOR
JOURNAL NAME Unesc em Revista
ISSN 2527-0168
IMPACT FACTOR 2019 : 4.714
JOURNAL NAME UNIQUE JOURNAL OF AYURVEDIC AND HERBAL MEDICINE
ISSN 2347-2375
IMPACT FACTOR 2018 : 3.526
JOURNAL NAME UNIQUE JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED SCIENCES
ISSN 2348-375X
IMPACT FACTOR 2018 : 4.153
JOURNAL NAME UNIQUE JOURNAL OF MEDICAL AND DENTAL SCIENCES
ISSN 2347-5579
IMPACT FACTOR 2018 : 4.153